Toegangscontrole voor geavanceerde beveiliging

Dinec International is een referentie op vlak van elektronische beveiliging en biedt een globaal assortiment voor bewaking van gebouwen en tijdbeheer. Het feit dat we al meer dan 30 jaar actief zijn op internationaal niveau vormt een waarborg voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw investeringen voor veiligheid.

Toegangscontrole vereist enkele specifieke elementen om een optimale beveiliging te garanderen.

"Anti-Pass-back" of antiterugkeer

Deze functie verplicht gebruikers om via een toegangslezer te passeren voordat ze langs de uitgangslezer kunnen. Dit verhindert dat gebruikers twee opeenvolgende keren in dezelfde richting langs een lezer passeren.

Deze techniek is essentieel om het aantal personen per zone te tellen en om zeker te zijn dat een badge of toegangsticket (bijvoorbeeld in een voetbalstadion) maar één keer gebruikt wordt.

Er is ook een variatie mogelijk waarbij er een minimumduur ingesteld wordt om een badge door dezelfde lezer te laten scannen. Deze techniek wordt gebruikt om te vermijden dat een gebruiker zijn badge doorgeeft aan iemand die de zijne vergeten heeft.

SAS-beheer

Een SAS is een doorgang met meerdere toegangen die altijd gesloten zijn. Het is alleen mogelijk om een toegang te openen als de andere gesloten zijn. Via een SAS kan men van de ene naar de andere zone gaan, terwijl ze van elkaar geïsoleerd blijven. De toegangen zijn dus onderling verbonden. Een SAS kan ook beveiligd worden met een camera.

Liftbeheer

De toegang tot de verschillende verdiepingen van een gebouw wordt gedefinieerd volgens de toegangsrechten van de gebruikers. Bepaalde personen krijgen bijvoorbeeld toegang tot de 2de verdieping, maar niet tot de 3de overeenkomstig de rechten die gedefinieerd werden in de configuratie.

Evacuatielijst bij brand

Dit is een lijst met de personen die op een gegeven moment aanwezig zijn op de locatie, en die automatisch afgedrukt wordt bij aanvang van de evacuatie. Aan de hand daarvan kan men bepalen wie er in welke zone aanwezig is.

De brandweer of de veiligheidsverantwoordelijke kan de lijst afdrukken voor het appel aan het verzamelpunt. Deze lijst zal steeds korter worden naarmate er meer personen hun aanwezigheid melden op het verzamelpunt, en zal uiteindelijk alleen nog de namen bevatten van personen die geblokkeerd zijn op de locatie. Deze functie is alleen beschikbaar bij activering van de antiterugkeermodus.

Onze producten