Tijd - beheer

Het bijhouden en beheren van gepresteerde werkuren is - al dan niet in combinatie met toegangscontrole - geschikt voor alle modellen voor beheer van human resources (variabele werkuren, pauzes, planning ...).

Een onderneming moet aan tijdbeheer doen, ongeacht of ze klein, middelgroot of groot is. Zowel in de industrie als de dienstensector worden de werktijden steeds soepeler voor het personeel, maar ook complexer voor de systemen.

Het innoverende en moderne concept van de DinClock-software is geschikt voor het merendeel van de flexibele of vlottende werktijden, uurregelingen met pauzes enzovoort.

De software voor tijdbeheer draait op een dataserver die verbonden is met een server voor webpagina's. Elke gebruiker heeft dus via een webbrowser toegang tot de gegevens.

Zo kan elke werknemer zijn eigen gegevens raadplegen. De beheerders hebben toegang tot de algemene gegevens volgens hun toegangsniveau.

Het systeem biedt de mogelijkheid om verschillende types van uurregelingen te creëren. Het kan gaan om flexibele of vlottende werktijden, regelingen met pauzes en andere. Het systeem voorziet dan een reeks van standaarddagen met tijdschijven die elk hun eigen kenmerken hebben. Elke tijdschijf beïnvloedt de dagtellers en voert vervolgens de tijdberekening uit.

Het systeem biedt talrijke mogelijkheden voor rapportage voor individuele personen of categorieën van personen. Rapporten worden afgedrukt als een lijst of planning.

Elke gebruiker kan via het systeem afwezigheidsaanvragen indienen voor goedkeuring door de hiërarchische verantwoordelijke. De bewerkingen worden bevestigd per e-mail.

DinClock laat gegevensoverdracht toe naar externe applicaties zoals payrollsoftware.

Bij niet-naleving van de vooropgestelde regels voor tijdregistratie genereert het systeem automatisch eventuele anomalieën in verband met afwezigheid, laat komen of overgeslagen prikbewerkingen.

Aan de hand van een anomalieënrapport kunnen de beheerders onregelmatigheden verwerken vooral ook het systeem weer conform de vooropgestelde regels maken.

DinClock biedt de mogelijkheid om verlofdagen, afwezigheid door ziekte of recuperatiedagen toe te kennen aan het hele bedrijf, een categorie van personen of een enkele persoon.

Bij het aanbieden van de badge aan de prikklok kan de gebruiker de prikbewerking selecteren:

• binnen

• buiten

• een voorgeprogrammeerde missie

Het prikken wordt geregistreerd via:

• een lezer van de installatie voor toegangscontrole

• een prikconsole met display

• een station met een aanraakscherm of grafische display in een bedieningspaneel

• een werkstation (computer)

Elke gebruiker die toegang heeft tot de server kan vanuit zijn werkstation prikken bij het binnenkomen, buitengaan of voor een missie.

Elke gebruiker krijgt een wachtwoord voor toegang tot de gegevens.

Naargelang van de toegang kan hij:

• prikken en zijn gegevens raadplegen via zijn werkstation

• prikbewerkingen valideren en corrigeren

• het systeem beheren

• de parameters programmeren

pdf format Download onze time managementdocumentatie  (4.048 mb)

Meer details via deze link: www.dinclock.be