Technisch beheer van gebouwen

De opvolging en meting van fysieke parameters vervolledigen en consolideren het geheel van waarden die de gang van zaken en de alarmen van gebouwen regelen.

Door de verschillende geïntegreerde modules van de DBM6000 te combineren, optimaliseert u de beveiliging van een locatie of gebouw. Deze basis vormt een springplank naar het globale beheer van een gebouw, zowel voor wat betreft de verlichting, de controle van technische alarmen of temperatuurregeling. Bovendien wordt ook het energieverbruik gemeten met het oog op een globale energiecontrole om zo de energiefactuur te drukken en de globale ecologische voetafdruk te verlichten.

Statistische analyse van de database en informatie in realtime ondersteunen het beslissingsproces voor het dagelijkse beheer van de bewaakte locatie. De verzamelde gegevens liggen aan de basis van de mogelijke energiebesparing.

De energetische optimalisatie van het aanwezige systeem moet verenigbaar blijven met de gebruikers van het gebouw om hun comfort te waarborgen. Zo zijn er aanzienlijke besparingen mogelijk door bijvoorbeeld de interactie tussen het openen van een raam en de onmiddellijke aanpassing van de inschakeltemperatuur voor de verwarming. Dit geldt ook voor een gelijkmatig niveau van verlichting volgens de bezetting van de zones in de gebouwen.

De aanwezigheid van personen op de locatie

Naargelang van de toegang tot het gebouw zal het systeem in staat zijn om de verlichting, verwarming of airconditioning van de bureaus te regelen en om de verwarming in het gebouw te voorzien volgens de in- en uitstroom van personen.

Opvolging van verschillende energiebronnen

Energiemetingen van de verschillende mogelijke energiebronnen en de gebruiksperiode in de loop van de dag, verstrekken basisinformatie voor het dagelijkse beheer. De uitschakeling volgens het gebruik en het tijdstip van de dag speelt een doorslaggevende rol voor een lagere maandelijkse factuur en voorkomt ook boetes.?

Statistische analyse

De tool biedt de mogelijkheid om de presentatie van de resultaten naar wens aan te passen in tabellen en grafieken.

Meting van fysieke parameters

De verzameling van gegevens met betrekking tot de temperatuur, de druk, het debiet enz. kan weergegeven worden aan de hand van curves en geïnterpreteerd worden door statistische analyse.

Beheer van preventief onderhoud

Het is mogelijk om naargelang van de gebruiksduur van de verschillende uitrustingen hun onderhoud en de vervanging van onderdelen te voorzien volgens de levensduur die opgegeven wordt door de fabrikant.