Sleutelsbeheer met Sleutelkast AGRID

Sleutel beheer
Moduleer en volg het ontlenen van sleutels in uw onderneming

De sleutelkast beveiligt de sleutels van lokalen of voertuigen van het bedrijf. Omdat de kast een veilige opbergplaats is, vormt ze een echt instrument voor sleutelbeheer.

Kast voor 30, 60 of 120 sleutelhangers. Beschikbaar met of zonder deur.

Eenvoudig maar veilig ontlenen

Om een sleutel uit te lenen, volstaat het zich te identificeren en de sleutel te kiezen. Maar een gebruiker kan slechts kiezen tussen de sleutels waarvoor hij de toelating heeft om deze te ontlenen. Hetzelfde geldt als hij niet door de sleutelkast wordt herkend: dan kan hij de sleutel niet nemen. Uw sleutels zijn toegankelijk maar toch beveiligd.

Rechten bepalen

Met DinKey, de software van de kast, kunt u de voorwaarden voor het ontlenen bepalen.

Voor elke gebruiker kunt u het volgende bepalen :

 • Een geldigheidsperiode, d.w.z. van wanneer tot wanneer hij toegang heeft tot het systeem
 • Welke sleutels of categorieën hij mag ontlenen
 • Het maximale aantal sleutels dat hij per keer mag ontlenen
 • Of hij al dan niet beheersrechten heeft
 • Of hij al dan niet reservatierechten heeft
 • De maximale reservatietijd die hij mag vragen

Voor elke sleutel kunt u het volgende bepalen :

 • Een maximale uitleenduur
 • Een planning, met name de uren waarop de sleutel kan ontleend worden, waarop de sleutel enkel op reservatie ontleend kan worden of waarop de sleutel niet beschikbaar is
 • Wie hem mag ontlenen
 • Of hij bij een assortiment hoort (groep sleutels waarvan slechts één mag worden ontleend door dezelfde persoon)
 • Of hij bij een categorie hoort (groep sleutels met dezelfde parameters)

Opvolging van de sleutel

Met DinKey kunt u de kasten in realtime opvolgen en zien welke sleutel aanwezig is en welke niet. Met de software kunt u de algemene historiek of de historiek van een gebruiker of een sleutel opvragen.

De software kan meerdere kasten beheren

De kast vertelt u door wie de ontbrekende sleutels werden ontleend. U kunt ook de historiek van de laatste gebeurtenissen in de kast raadplegen.

De troeven van Agrid-sleutelkast

De sleutel terughangen op eender welke plaats

Het bijzondere aan onze sleutelkasten is dat de identificatiecode van de sleutel zich in de sleutelhanger bevindt. Bijgevolg kan de sleutelhanger op eender welke plaats worden teruggehangen : het systeem herkent steeds de sleutel. Dankzij deze bijzonderheid moet de gebruiker zijn sleutel niet meer zoeken: de kast geeft aan waar de sleutel zich bevindt .

Kiezen voor identificatietechnologie

De Agrid-kasten zijn standaard uitgerust met een Dinec-proximiteitslezer (125 KHz). Maar deze kunnen worden uitgerust met:

 • Een ander type proximiteitslezer, compatibel met uw toegangscontrolebadges, zodat de badges gekopieerd kunnen worden.
 • Een klavier als u codes verkiest
 • Een biometrische lezer, enkel of met een geheugenbadge. In het laatste geval wordt de digitale afdruk op de kaart opgeslagen en niet in een gegevensbank zoals bijvoorbeeld de Franse wetgeving vereist.

Sleutels reserveren

Volgende maandag de sleutel van de vergaderzaal nodig? Reserveer hem met

DinKeyWeb, de reservatiemodule van de sleutelkast. Met enkele muisklikken bent u er zeker van dat de gereserveerde sleutel beschikbaar zal zijn.


Onze producten