Rapporten

DinReport vergemakkelijkt het dagelijkse werk van leidinggevenden die behoefte hebben aan een duidelijke, snelle en precieze weergave van specifieke veiligheidsinformatie. Na analyse van het geheel van parameters kan vervolgens de juiste beslissing genomen worden.

De database van de DBM6000 bevat alle gedetailleerde gegevens met betrekking tot de verschillende softwaremodules, evenals de onbewerkte verzamelde gegevens voor besluitvorming.

De vraag naar informatie en rapportage vanwege locatiebeheerders wordt steeds uitgebreider.

De module DinReports beschikt over een bibliotheek met standaardrapporten, waar ook gepersonaliseerde rapporten aan toegevoegd kunnen worden. Deze module haalt de vereiste informatie op en presenteert het resultaat in tabellen, staafdiagrammen, curves, ….

DinReport is een webapplicatie en dus zijn de rapporten rechtstreeks beschikbaar op de afzonderlijke werkstations, eventueel met beperkte toegangsrechten voor bepaalde rapporten.

Deze krachtige tool biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om op te volgen hoeveel voertuigen er dagelijks in de parking zijn, met berekening van de bezettingsgraad per uur of per afdeling.

Hij kan ook weergeven welk parcours een bezoeker afgelegd heeft in het gebouw, of een lijst opstellen van de bezoekers voor integratie in een informatieproces of een mailingsysteem.

Er kan een lijst opgemaakt worden van alarmen voor overschrijding van de maximumtemperatuur in de serverruimte ...

Kortom, DinReport is uw veiligheidsdashboard voor een grondige analyse van alle belangrijke parameters die cruciaal zijn voor uw onderneming.

Al deze rapporten kunnen geëxporteerd worden naar de volgende bestandsformaten:

Onze producten