BeeLock

Dinec International is een referentie op vlak van elektronische beveiliging en biedt een globaal assortiment voor bewaking van gebouwen en tijdbeheer. Het feit dat we al meer dan 30 jaar actief zijn op internationaal niveau vormt een waarborg voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw investeringen voor veiligheid.

BeeLock is de toepassing van de strikte organisatie van de bijen op beveiliging. Het doel hierbij is om communicatie over kabels tussen controlepunten voor toegang te elimineren en tegelijk een optimale beveiliging te garanderen. Dit kan door toegangsrechten te verlenen via de toegangsbadge en ook gebeurtenissen te verzamelen via deze drager.

De software speelt de rol van de imker en waakt over het correcte beheer van de ID's. De verzameling van gebeurtenissen en de overdracht van nieuwe informatie verloopt via de "MAESTRO". De "MAESTRO" is een bekabelde transcoder die deel uitmaakt van de DBM6000-installatie.

Programmering van de sloten

Aangezien er geen communicatie plaatsvindt tussen de software en de autonome BeeLock-sloten, worden deze geconfigureerd (datum, uur, parameters, ...) door een programmeringsinterface met NFC-technologie. Deze interface biedt ook de mogelijkheid om gebeurtenissen van een slot te recupereren in noodgevallen.

Creatie van gebruikers

Elke gebruiker moet geïdentificeerd worden in de software. Aan elke gebruiker wordt een kaart gekoppeld met een unieke ID. De gebruiker krijgt een BeeLock-toegangscategorie toegekend en kan zijn kaart aanbieden aan de Maestro om een update uit te voeren.

Gegevensverwerking

De gebeurtenissen zijn bruikbaar zodra de gebruiker langs de Maestro-terminal passeert. De beheerder zal dus over alle toegangsgebeurtenissen van de installatie beschikken.

Bij elke scan aan de Maestro worden er gegevens uitgewisseld. Enerzijds worden de bijgewerkte toegangsrechten overgedragen of komen kaarten op de "zwarte lijst" terecht. Anderzijds worden toegangsgebeurtenissen en technische informatie gelezen.

Toegangsverzoek

De gebruiker presenteert zijn ID aan het Beelock-slot. Naargelang van de rechten die aan de ID toegekend werden, zal de gebruiker al dan niet toegang krijgen en wordt de gebeurtenis opgeslagen op de ID. De ID is ook een vector om de "zwarte lijst" te verspreiden. Als de ID nummers bevat van gebruikers die op de "zwarte lijst" moeten staan, worden deze onmiddellijk doorgegeven.

Onze producten